вівторок, 10 лютого 2015 р.

Проект змін до положення про золоту та срібну медалі

Зміни до Положення
про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"


                      І. Загальні положення
Зміни
1.1. Відповідно  до  ст.  23  Закону  України  "Про  загальну середню освіту" для учнів навчальних  закладів  системи загальної  середньої  освіти  встановлюються різні види морального стимулювання за високі досягнення у навчанні.

     1.2. Нагородження золотою медаллю  "За  високі  досягнення  у навчанні" (далі - Золота медаль) та срібною медаллю "За досягнення у навчанні" (далі - Срібна медаль) є видом морального стимулювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
(далі - навчальні заклади) усіх типів і форм власності.

     1.3. З  метою  стимулювання  випускників навчальних закладів претенденти  на  нагородження  Золотою  або  Срібною медаллю визначаються  рішенням педагогічної ради за підсумками навчання у старшій школі.

            ІІ. Вимоги до претендентів на нагородження Золотою або Срібною медаллю

     2.1. Золотою  медаллю  нагороджуються  випускники  навчальних закладів,  які  за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання  і  державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану.
     2.1. Золотою  медаллю  нагороджуються  випускники  навчальних закладів,  які  за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами річного оцінювання  і  державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану.
     2.2. Срібною  медаллю  нагороджуються  випускники  навчальних закладів,  які за період навчання у старшій школі  досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають  досягнення  у навчанні 10- 12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.
2.2. Срібною  медаллю  нагороджуються  випускники  навчальних закладів,  які за період навчання у старшій школі  досягли високих успіхів у навчанні та за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають  досягнення  у навчанні 10- 12 балів та не нижче 7-9 балів не більше ніж з двох предметів навчального плану.
     2.3. Рішення  нагородження Золотою  або  Срібною  медаллю випускників загальноосвітніх навчальних закладів приймається  на  спільному  засіданні  педагогічної  ради  та ради навчального закладу,  погоджується з місцевим  органом  управління освітою і затверджується наказом керівника навчального закладу.
     Спільне засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше як половина від кількісного складу педагогічної  ради і ради навчального закладу.

2.4. Учні,  які  продовжують здобувати повну загальну середню освіту в професійно-технічних та  вищих  навчальних  закладах I-II рівнів   акредитації,  за  умови  дотримання  п.  2.1,  2.2  цього Положення, нагороджуються Золотою та Срібною медалями.
     Рішення про нагородження Золотою або Срібною медаллю випускників  професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту приймається  педагогічною  радою, погоджується  з   відповідним   органом   управління   освітою   й затверджується наказом керівника навчального закладу.

 2.5. Підвищення   результатів   семестрового    оцінювання  шляхом  коригування не дає підстав для нагородження випускників Золотою або Срібною медаллю.
    
2.6. Претенденти на нагородження Золотою або Срібною  медаллю не можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації (за винятком випадків, зазначених у розділі ІІІ).

     2.7. Учням (вихованцям) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які нагородженні Золотою або Срібною медаллю, видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів  України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» (із змінами).


                  ІІІ.  Особливі умови нагородження

     За рішенням Міністерства освіти і науки Автономної  Республіки  Крим, управлінь  освіти і науки обласних,  Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за умов дотримання  вимог  пунктів 2.1,  2.2  цього  Положення  можуть  нагороджуватися  Золотою  або Срібною медаллю випускники, які:
За рішенням місцевих органів  управління  освітою Автономної Республіки Крим, обласних,  Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за умов дотримання  вимог  пунктів 2.1,  2.2  цього  Положення  можуть  нагороджуватися  Золотою  або Срібною медаллю випускники, які:
     - звільнені   за   станом  здоров'я  від  занять  з  фізичної культури,   трудового   навчання,  «Захисту Вітчизни»  або зараховані до спеціальної групи занять з фізичної культури;
- звільнені   за   станом  здоров'я  від  занять  з  фізичної культури,   трудового   навчання,  «Захисту Вітчизни»  або зараховані до спеціальної групи занять з фізичної культури тощо
     - згідно з наказом Міністерства освіти і  науки  України  під час  проведення  державної  підсумкової  атестації  брали участь у міжнародних заходах:  олімпіадах,  спортивних змаганнях, конкурсах або  у  весняних  відбірково-тренувальних зборах для підготовки до олімпіад;
Вилучити
- звільнені    від    державної   підсумкової   атестації   з відповідного  предмета  як  учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів,  конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук
Учні, звільненні від державної підсумкової атестації, у порядку визначеному законодавством, нагороджуються Золотою та Срібною медалями на загальних підставах
- перебували   на   навчанні   за   індивідуальною  формою, у тому числі ті, які за погодженим місцевим органом управління освітою індивідуальним навчальним планом прискорено  опанували програмовий матеріал за курс повної загальної середньої освіти.
    
- звільненні за станом здоров’я від державної підсумкової атестації та перебували на навчанні за індивідуальною формою навчання

-         тимчасово  навчалися за кордоном і повернулися в Україну
в 10 клас та опанували програмовий матеріал на високому рівні.
-         тимчасово  навчалися за кордоном і повернулися в Україну
в старшу школу та опанували програмовий матеріал на високому рівні.
-          
учні, які не можуть підтвердити результати навчальних досягнень у 10 класі з незалежних від них обставин (навчання у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та  Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо) нагороджуються Золотою та Срібною медалями  за результатами навчальних досягнень 11 класу згідно з рішенням педагогічної ради відповідного навчального закладу.
     ІV. Контроль за дотриманням вимог щодо присудження медалей

     Контроль за   правильністю  нагородження  Золотої  та  Срібної медалей покладається на Міністерство освіти Автономної  Республіки Крим,   управління   освіти   і   науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,  Київської  та Севастопольської міських державних адміністрацій, які проводять вибіркові перевірки   документації навчальних закладів щодо виконання навчальних планів і програм та відповідності  оцінювання досягнень   у  навчанні  претендентів  на  нагородження  згідно  з вимогами пунктів 2.1 і 2.2 розділу ІІ цього Положення;
     Контроль за   правильністю  нагородження  Золотої  та  Срібної медалей покладається на місцеві органи   управління   освітою Автономної Республіки Крим,  обласних,  Київської  та Севастопольської міських державних адміністрацій, які проводять вибіркові перевірки   документації навчальних закладів щодо  оцінювання досягнень   у  навчанні  претендентів  на  нагородження  згідно  з вимогами пунктів 2.1 і 2.2 розділу ІІ цього Положення;
         V. Нагородження випускників навчальних закладів

     Випускникам навчальних  закладів,  нагородженим  Золотою  або Срібною  медаллю,  на урочистих зборах із залученням представників громадськості  вручаються  атестат  з  відзнакою  про повну загальну середню освіту та відповідна медаль
Немає коментарів:

Дописати коментар