суботу, 26 вересня 2020 р.

Оголошення!

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

Відділ освіти, молоді та спорту

ДРОГОБИЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. 22 Січня, 41, м. Дрогобич, Львівська обл., 82 100, тел./факс (03244) 2-14-84

 

Наказ

21.09.2020р.                                                                                                   №221

 

Про проведення конкурсу на заміщення

вакантної посади директора комунальної

установи «Центр професійного розвитку

педагогічних працівників Дрогобицької

районної ради Львівської області»

 

      

 

       Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів від 29 липня 2020 року 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» та на виконання рішення сесії Дрогобицької районної ради від 11 вересня 2020р. № 427  «Про затвердження Положення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради», Порядку проведення конкурсу та з метою заміщення вакантної посади директора комунальної установи

 

наказую:

 

1.      Оголосити конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради»

2.      Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу та подання сторін згідно з додатком 1.

3.      Затвердити перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти та зразок екзаменаційного білета (додаток 2).

4.      Затвердити критерії оцінювання знань претендентів на посаду директора комунальної установи (додаток 3).

5.      Відділу освіти, молоді та спорту забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на веб-сайтах Дрогобицької районної ради, відділу освіти, молоді та спорту.

6.      Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

   Т. в. о. начальника                                                             Я. Куцик

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти, молоді та спорту

Дрогобицької райдержадміністрації            від 21.09.2020р. № 221

 

Склад

конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради Львівської області»

 

Голова комісії:

 

Сікора Михайло Миколайович – голова Дрогобицької районної ради

 

Заступник голови комісії:

 

Матолич Тарас Богданович – заступник голови Дрогобицької райдержадміністрації

 

Секретар комісії:

Огар Ірина Романівна – юрист господарської групи відділу освіти  Дрогобицької райдержадміністрації

 

 

Члени комісії:

 

Лукянченко Микола Іванович – голова постійної комісії Дрогобицької районної ради з питань освіти та науки, у справах молоді і спорту

Куцик Ярослав Миронович – т.в.о.начальника відділу освіти, молоді та спорту Дрогобицької райдержадміністрації

Павець Дарія Петрівна – директор Довжанського НВК І-ІІІ ст.

 

Жук Наталія Іванівна  - директор Рихтицької СЗШ І-ІІІ ст.

 

Грицик Ольга Богданівна – голова Дрогобицької районної організації профспілки працівників освіти і науки України, депутат Львівської обласної ради

Козар Любов Федорівна    -       завідувач  ЗДО «Півник» с.Доброгостів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 до наказу відділу освіти

 Дрогобицької райдержадміністрації

 від 21.09.2020 №221

 

Перелік питань

для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти претендента на заміщення вакантної посади

директора комунальної установи

1. Конституційне право на освіту (ст. 53 Конституції України).

2. Види освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»).

3. Форми здобуття освіти (ст. 9 Закону України «Про освіту»).

4. Інклюзивне навчання (ст. 20 Закону України «Про освіту», ст.26 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

5. Управління закладом освіти (ст. 24 Закону України «Про освіту», ст. 36  Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

6. Керівник закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту», ст.ст. 38,39 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

7. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст. 28 Закону України «Про освіту»).

8. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»).

9. Академічна доброчесність (ст. 42 Закону України «Про освіту», ст.43 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

10. Моніторинг якості освіти (ст. 48 Закону України «Про освіту»).

11. Сертифікація педагогічних працівників  (ст. 51 Закону України «Про освіту», ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

12. Права та обов’язки здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти, педагогічних працівників (ст. 53, 54, 55 Закону України «Про освіту»).

13. Єдина державна електронна база з питань освіти  (ст. 74 Закону України «Про освіту»).

14. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти      ( ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

15. Педагогічні працівники (ст. 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

16. Державні стандарти (ст. 44 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

17. Управління охороною праці у закладі освіти (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).

18. Робота із звернення громадян у закладі освіти (Закон України «Про звернення громадян»).

19. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676).

          20. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135)

21. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304).

22. Ключові компетентності Нової української школи (Концепція Нової української школи).

23. Модель випускника Нової української школи (Концепція Нової української школи).

24. Педагогіка партнерства (Концепція Нової української школи).

25. Етапи впровадження Нової української школи (Концепція Нової української школи).

26. Структура Нової української школи (Концепція Нової української школи).

27. Нове освітнє середовище (Концепція Нової української школи).

28. Ключові компоненти формули Нової української школи (Концепція Нової української школи).

29. Обгрунтування змін в освіті (Концепція Нової української школи).

30. Забезпечення територіальної доступності (ст.8 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

31. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти (ст.12 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

32. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня (ст.14 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

33.Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація (ст.17 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

34. Установчі документи закладу загальної середньої освіти (ст.33 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

35. Педагогічна рада (ст.40 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

36. Система забезпечення якості повної загальної середньої освіти (ст.42 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

37. Інституційний аудит (ст.46 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

38. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (ст.51 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

39. Ресурсне забезпечення (ст.52 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

40. Методи навчання.

41. Форми і методи роботи на уроці.

42. Методичні аспекти виховної роботи.

43. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, їх роль.

44. Види сучасних ІКТ в освітньому процесі.

45. Використання ІКТ у позакласній роботі.

 

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Голова конкурсної комісії

                                                                                         _________     _______________________ (підпис)                          (прізвище, ініціали)

                                                               _____________________

                                                                                                                      (дата)

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ   БІЛЕТ № ________

на заміщення вакантної посади директора

 

 

 

 

 

  1. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності – на веб-сайті свого засновника)?

 

2.      Сертифікація педагогічних працівників.

 

  1. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?

  2. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?

 

  1. Головні переваги використання ІКТ.

  2. Що таке  змішане навчання? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток 3

                                                                           до наказу відділу освіти, молоді та спорту

                                                               Дрогобицької райдержадміністрації

                               від 21.09.2020 №221

 

 

 

Критерії оцінювання знань

претендентів на посаду директора комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради»

 

       Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти;

- знання основ управління діяльністю ЗЗСО, ЗДО, ПЗО;

- рівень володіння інноваційними технологіями, ІКТ.

1. Кваліфікаційний іспит складається з 6 питань по 2 питання за визначеними напрямами.

Загальний час для проведення іспиту становить 1 годину 20 хвилин.

За результатами кваліфікаційного іспиту виставляються такі бали:

- 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали менше 6 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для кваліфікаційного іспиту всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли кваліфікаційний іспит та не можуть бути допущені до співбесіди.

2. Співбесіда проводиться з метою представлення:

- стратегії  розвитку Центру;

 - оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та відповідних посадових обов'язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді виставляються такі бали:

- 2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам;

- 1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не повною мірою відповідає вимогам;

- 0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

3. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії шляхом виставлення балів, що фіксується у відомості про результати співбесіди.

4. Загальна кількість балів кандидатів визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетенції та кваліфікаційного іспиту.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Сума оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

Результати визначення підсумкового рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

5. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

Відділ освіти, молоді та спорту

ДРОГОБИЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. 22 Січня, 41, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, тел./факс (03244) 2-14-84

 

Наказ

21.09.2020р.                                                                                                 № 222

 

Про проведення конкурсу педагогічних працівників на

заміщення вакантних посад комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Дрогобицької районної ради Львівської області»

 

 

 

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів від 29 липня 2020 року672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» та на виконання рішення сесії Дрогобицької районної ради від 11 вересня 2020р. № 427 «Про затвердження Положення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради», Порядку проведення конкурсу та з метою заміщення вакантних посад психолога та консультантів комунальної установи

 

наказую:

 

1.       Оголосити конкурсний відбір на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради» (психолога, консультантів з питань загальної середньої освіти, гуманітарних, суспільних дисциплін, природничих наук та інформаційно–комунікаційних технологій, бібліотечних фондів, дошкілля».

2.       Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу та подання сторін згідно з додатком 1.

3.       Затвердити перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти та зразок екзаменаційного білета (додаток 2).

4.       Затвердити критерії оцінювання знань претендентів на посаду психолога та консультантів комунальної установи (додаток 3).

5.       Відділу освіти, молоді та спорту забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на веб-сайтах Дрогобицької районної ради, відділу освіти, молоді та спорту.

6.       Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Т.в.о.начальника                                                             Я.Куцик

Додаток 1

                                                                                                                                               до наказу відділу освіти, молоді та спорту

                                                                                                                             Дрогобицької райдержадміністрації            від 21.09.2020р. № 222

 

Склад

конкурсної комісії на заміщення вакантних посад психолога та консультантів

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради»

 

Голова комісії:

Сікора Михайло Миколайович – голова Дрогобицької районної ради

 

Заступник голови  комісії:

Матолич Тарас Богданович – заступник голови Дрогобицької райдержадміністрації

 

Секретар комісії:

 Огар Ірина Романівна – юрист господарської групи централізованого обслуговування начальних закладів і установ відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації

 

 

Члени комісії:

 

Лукянченко Микола Іванович – голова постійної комісії Дрогобицької районної ради з питань освіти та науки, у справах молоді і спорту

Куцик Ярослав Миронович – т.в.о.начальника відділу освіти, молоді та спорту Дрогобицької райдержадміністрації

Павець Дарія Петрівна – директор Довжанського НВК І-ІІІ ст.

Жук Наталія Іванівна - директор Рихтицької СЗШ І-ІІІст.

Козар Любов Федорівна – завідувач ЗДО «Півник» с. Доброгостів

Грицик Ольга Богданівна – голова Дрогобицької районної організації профспілки працівників освіти і науки України, депутат Львівської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 до наказу відділу освіти, молоді та спорту

 Дрогобицької райдержадміністрації

 від 21.09.2020 № 222

 

Перелік питань

для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти претендентів на заміщення вакантних посад

психолога та консультантів комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради»

 

 

1. Конституційне право на освіту (ст. 53 Конституції України).

2. Види освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»).

3. Форми здобуття освіти (ст. 9 Закону України «Про освіту»).

4. Інклюзивне навчання (ст. 20 Закону України «Про освіту», ст.26 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

5. Управління закладом освіти (ст. 24 Закону України «Про освіту», ст. 36  Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

6. Керівник закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту», ст.ст. 38,39 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

7. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст. 28 Закону України «Про освіту»).

8. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»).

9. Академічна доброчесність (ст. 42 Закону України «Про освіту», ст.43 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

10. Моніторинг якості освіти (ст. 48 Закону України «Про освіту»).

11. Сертифікація педагогічних працівників  (ст. 51 Закону України «Про освіту», ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

12. Права та обов’язки здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти, педагогічних працівників (ст. 53, 54, 55 Закону України «Про освіту»).

13. Єдина державна електронна база з питань освіти  (ст. 74 Закону України «Про освіту»).

14. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти      ( ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

15. Педагогічні працівники (ст. 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

16. Державні стандарти (ст. 44 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

17. Управління охороною праці у закладі освіти (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).

18. Робота із звернення громадян у закладі освіти (Закон України «Про звернення громадян»).

19. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676).

20. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135)

21. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304).

22. Ключові компетентності Нової української школи (Концепція Нової української школи).

23. Модель випускника Нової української школи (Концепція Нової української школи).

24. Педагогіка партнерства (Концепція Нової української школи).

25. Етапи впровадження Нової української школи (Концепція Нової української школи).

26. Структура Нової української школи (Концепція Нової української школи).

27. Нове освітнє середовище (Концепція Нової української школи).

28. Ключові компоненти формули Нової української школи (Концепція Нової української школи).

29. Обгрунтування змін в освіті (Концепція Нової української школи).

30. Забезпечення територіальної доступності (ст.8 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

31. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти (ст.12 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

32. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня (ст.14 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

33.Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація (ст.17 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

34. Установчі документи закладу загальної середньої освіти (ст.33 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

35. Педагогічна рада (ст.40 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

36. Система забезпечення якості повної загальної середньої освіти (ст.42 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

37. Інституційний аудит (ст.46 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

38. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (ст.51 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

39. Ресурсне забезпечення (ст.52 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

40. Методи навчання.

41. Форми і методи роботи на уроці.

42. Методичні аспекти виховної роботи.

43. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, їх роль.

44. Види сучасних ІКТ в освітньому процесі.

45. Використання ІКТ у позакласній роботі.

46. Загальна, вікова, педагогічна психологія, психопатологія, психодіагностика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Голова конкурсної комісії

                                                                                         _________     _______________________ (підпис)                         (прізвище, ініціали)

                                                               _____________________

                                                                                                                     (дата)

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ   БІЛЕТ № ________

на заміщення вакантної посади психолога, консультантів

 

 

 

 

 

 

 

1.       Що визначає стандарт освіти?

 

2.       Структура Нової української школи (Концепція Нової української школи).

 

3.       Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

 

4.        Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?

 

5.       Що таке  змішане навчання?

 

6.        Головні переваги використання ІКТ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 до наказу відділу освіти, молоді та спорту

 Дрогобицької райдержадміністрації

 від 21.09.2020 № 222

 

 

 

Критерії оцінювання знань

претендентів на посади психолога та консультантів комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради»

 

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти;

- знання основ управління діяльністю ЗЗСО, ЗДО, ПЗО;

- рівень володіння інноваційними технологіями, ІКТ.

1. Кваліфікаційний іспит складається з 6 питань по 2 питання за визначеними напрямами.

Загальний час для проведення іспиту становить 1 годину 20 хвилин.

За результатами кваліфікаційного іспиту виставляються такі бали:

- 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали менше 6 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для кваліфікаційного іспиту всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли кваліфікаційний іспит та не можуть бути допущені до співбесіди.

2. Співбесіда проводиться з метою представлення:

- стратегії  розвитку Центру;

 - оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та відповідних посадових обов'язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді виставляються такі бали:

- 2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам;

- 1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не повною мірою відповідає вимогам;

- 0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

3. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії шляхом виставлення балів, що фіксується у відомості про результати співбесіди.

4. Загальна кількість балів кандидатів визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетенції та кваліфікаційного іспиту.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Сума оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

Результати визначення підсумкового рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

5. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради»

Відділ освіти Дрогобицької районної державної адміністрації оголошує конкурс педагогічних працівників на заміщення вакантних посад  комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради» (психолога, консультантів з питань загальної середньої освіти, гуманітарних, суспільних дисциплін, природничих наук та інформаційно – комунікаційних технологій, бібліотечних фондів, дошкілля».

(місце знаходження: вул. 22 Січня, 41, м. Дрогобич, Львівська область, 82104).

 

Найменування посади та умови праці

Психолог, консультант комунальної установи. Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду психолога, консультанта комунальної установи

Посаду психолога, консультанта комунальної установи незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче спеціаліста або магістра, стаж педагогічної /або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, а також аналітичні, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети, володіє комп’ютером, стабільний фізичний і психічний стан не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі, та строк їх подання

Особа, яка претендує на зайняття вакантних посад психолога, консультанта комунальної установи особисто подає такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру  фізичних осіб - платників податків;

- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копію (копії) документа (документів) про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- мотиваційний лист;

- особовий листок з обліку кадрів та 2 фото 3х4;

-        інформацію про особисту адресу електронної пошти та номер контактного телефону для зворотного зв'язку.

Особа надає до конкурсної комісії оригінали та завірені належним чином копії документів для участі у конкурсі.

 

Додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності: характеристики, рекомендації, наукові публікації.

Прийом документів здійснюється у відділі освіти Дрогобицької райдержадміністрації  з 23.09.2020 по 28.09.2020 у робочі дні до 17.00 ( у п’ятницю до 16.00), за адресою: вул.. 22 Січня,41, м. Дрогобич, 82104, кабінет групи обслуговування.

Дата та місце проведення конкурсного відбору

29.09.2020 о 13.00 год. у приміщенні залу засідань відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації: вул. 22 Січня, 41, м. Дрогобич, 82104

(можливе внесення змін, уточнень).

 

Етапи проведення конкурсного відбору

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

-   подання претендентами документів, що підтверджують відповідність
кваліфікаційним вимогам;

-   вивчення конкурсною комісією поданих претендентами документів,

-   перевірка знань законодавства України у сфері освіти;

      -   співбесіда;

          оприлюднення результатів конкурсного відбору.

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Огар Ірина Романівна

тел. 0687353064

е-mail: viddil_osv_rda@ukr.net