понеділок, 23 вересня 2019 р.

Оголошення!


Оголошення
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора
комунального закладу освіти «Рибницька  середня загальноосвітня школа І-ІІ ст.» Дрогобицького району
Відділ освіти Дрогобицької районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти «Рибницька СЗШ І-ІІ ст.» Дрогобицького району (місце знаходження: вул. Завирська, 5, с. Рибник, Дрогобицький район, Львівська область,  82195).

Найменування посади та умови праці
Директор закладу загальної середньої освіти. Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати    праці    керівників    підприємств,    заснованих    на    державній, комунальній  власності, та об'єднань державних підприємств»;  наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу освіти
Посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче спеціаліста або магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі, та строк їх подання
Особа,   яка   претендує   на   зайняття   вакантної   посади   директора комунального закладу освіти особисто подає такі документи:
-         письмову заяву про участь у конкурсі;
-         особовий листок з обліку кадрів, фото 3 см х 4 см;
-         автобіографію;
-         копію диплома про вищу освіту ступеня не нижче спеціаліста або магістра;
-         копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду;
-         копію трудової книжки та військового квитка;
-         заяву про згоду на обробку персональних даних;
-        довідку про відсутність судимості;
-         мотиваційний лист;
-        перспективний   план  розвитку   закладу,   розроблений   за  такими
критеріями: новації щодо управлінської діяльності з вирішення ключових
проблем  розвитку  закладу,  шляхів  покращення  матеріально-технічної
бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних
умов організації освітнього процесу тощо.
Інформацію   про   особисту   адресу   електронної   пошти   та   номер контактного телефону для зворотнього зв'язку.
Особа надає до конкурсної комісії оригінали та завірені належним чином копії документів для участі у конкурсі.
Прийом    документів    здійснюється    у відділі освіти Дрогобицької райдержадміністрації  з 20.09.2019 по 19.10.2019 у робочі дні до 18.00, за адресою: вул.. 22 Січня,41, м. Дрогобич, 82104, кабінет відділу кадрів.


Дата та місце проведення конкурсного відбору
21.10-29.10.2019  о   10.00  у  приміщенні методичного кабінету відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації: вул. 22 Січня, 41, м. Дрогобич, 82104
(можливе внесення змін, уточнень).
Етапи проведення конкурсного відбору
Конкурсний відбір проводиться поетапно:
-   подання претендентами документів, що підтверджують відповідність
кваліфікаційним      вимогам;
-   вивчення  конкурсною комісією поданих претендентами документів,
мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу;
-  перевірка знань законодавства України у сфері освіти та розв’язання ситуативного завдання.
-      публічний   захист   перспективного   плану   розвитку   закладу   (до
10 хвилин);
    -     оприлюднення результатів конкурсного відбору.
Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Новаковський Володимир Богданович, тел. 0677321051,


  


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
Відділ освіти
ДРОГОБИЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
вул. 22 Січня, 41, м. Дрогобич, Львівська обл., 82 100, тел./факс (03244) 2-14-84

Наказ
  17.09.2019р.                                                                                                   № 355

Про проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади
директора Рибницької СЗШ І-ІІ ст.
Дрогобицького району

Відповідно до ст.ст.25,26 Закону України «Про освіту», ст.26 «Про загальну середню освіту», на виконання рішення Дрогобицької районної ради від 28 вересня 2018р. № 291 «Про затвердження Положення про порядок  проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу  загальної середньої освіти Дрогобицького району» та з метою заміщення вакантної посади керівника закладу освіти

наказую:

1.      Оголосити конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти «Рибницька середня загальноосвітня школа І-ІІ ст. Дрогобицького району».
2.       Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору (13 осіб)  відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу та подання сторін згідно з додатком 1.
3.      Затвердити перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти та  зразок ситуаційного завдання (додаток 2).
4.      Затвердити критерії оцінювання знань претендентів на посаду керівника закладу освіти (додаток 3).
5.      Методисту відділу освіти Новаковському В.Б. забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на веб-сайтах Дрогобицької районної ради, відділу освіти, відповідного закладу освіти не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсу.
6.      Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник                                                              І.Стецко


Додаток 1
до наказу відділу освіти
Дрогобицької райдержадміністрації            від 17.09.2019р. № 355

Склад
конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора
Рибницької СЗШ І-ІІ ст.  Дрогобицького району

Голова комісії:
Сікора Михайло Миколайович – голова Дрогобицької районної ради

Заступник голови  комісії:
Ханас Володимир Йосипович – заступник голови Дрогобицької райдержадміністрації

Секретар комісії:
Новаковський Володимир Богданович – методист відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації


Члени комісії:

Лукянченко Микола Іванович – голова постійної комісії Дрогобицької районної ради з питань освіти та науки, у справах молоді і спорту
Демків Михайло Миколайович – депутат Дрогобицької районної ради
Стецко Іван Теодорович – начальник відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації
Грицик Ольга Богданівна – голова Дрогобицької районної організації профспілки працівників освіти і науки України, депутат Львівської обласної ради
Паращак Ярослав Григорович – сільський голова Рибницької сільської ради
Брезецький Андрій Миколайович -  депутат Рибницької сільської ради
Кротецька Жанна Мар’янівна – заступник директора Рибницької СЗШ І-ІІ ст.
Павець Світлана Іванівна  –   голова профспілкового комітету Рибницької СЗШ І-ІІ ст.
Лозинська Галина Михайлівна – голова батьківського комітету Рибницької СЗШ І-ІІ ст.
Паращак Іванна Семенівна – член батьківського комітету Рибницької СЗШ І-ІІ ст.

Додаток 2
 до наказу відділу освіти
 Дрогобицької райдержадміністрації
 від 17.09.2019 № 355

Перелік питань
для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти претендентом на заміщення вакантної посади
директора закладу загальної середньої освіти

1. Конституційне право на освіту (ст. 53 Конституції України).
2. Види освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»).
3. Форми здобуття освіти (ст. 9 Закону України «Про освіту»).
4. Інклюзивне навчання (ст. 20 Закону України «Про освіту»).
5. Управління закладом освіти (ст. 24 Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту»).
6. Керівник закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту»).
7. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст. 28 Закону України «Про освіту»).
8. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»).
9. Академічна доброчесність (ст. 42 Закону України «Про освіту»).
10. Моніторинг якості освіти (ст. 48 Закону України «Про освіту»).
11. Сертифікація педагогічних працівників  (ст. 51 Закону України «Про освіту»).
12. Права та обов’язки здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти, педагогічних працівників (ст. 53, 54,55 Закону України «Про освіту»).
13. Єдина державна електронна база з питань освіти  (ст. 74 Закону України «Про освіту»).
14. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту»).
15. Педагогічні працівники (ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту»).
16. Державний стандарт загальної середньої освіти (ст. 30,31,32 Закону України «Про загальну середню освіту»).
17. Управління охороною праці у закладі освіти (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).
18. Робота із звернення громадян у закладі освіти (Закон України «Про звернення громадян»).
19. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676).
          20. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135)
21. Організація освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти (Положення про загальноосвітній навчальних закладів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778).
22. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304).
23. Ключові компетентності Нової української школи (Концепція Нової української школи).
24. Модель випускника Нової української школи (Концепція Нової української школи).
25. Педагогіка партнерства (Концепція Нової української школи).
26. Етапи упровадження Нової української школи (Концепція Нової української школи).
27. Структура Нової української школи (Концепція Нової української школи).
28. Нове освітнє середовище (Концепція Нової української школи).
29. Ключові компоненти формули Нової української школи (Концепція Нової української школи).
30. Обгрунтування змін в освіті (Концепція Нової української школи).
31. Кодекс законів про працю України.

Зразок ситуаційного завдання                                                                                  


У вашому закладі є класи інклюзивного навчання. На зарахування до інклюзивного класу надійшло 4 заяви від батьків дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та 1 заява від батьків дитини з тяжкими порушеннями мовлення.
Чи можуть ці діти навчатися у одному класі? Запропонуйте свій варіант розв’язання ситуації.
Додаток 3
 до наказу відділу освіти
 Дрогобицької райдержадміністрації
 від 17.09.2019 № 355Критерії оцінювання знань
претендентів на посаду керівника комунального закладу
загальної середньої освіти Дрогобицького району

1.Перевірка письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.та Кодексу законів про працю України – на яке відводиться не більше 40 хвилин для надання відповіді на 30 запитань у формі тестів.
 Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється визначення результатів тестування конкурсною комісією, які фіксуються секретарем у відомості про результати тестування.  
Максимальна кількість балів 30. За результатами тестування виставляється результат "зараховано" (18 і більше правильних відповідей) або "не зараховано" (17 і менше правильних відповідей).
Кандидати, які за результатами тестування набрали 17 і менше правильних відповідей, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.
Кандидати, які набрали 18 і більше правильних відповідей, вважаються такими, що пройшли тестування.
З інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються з відомістю про результати тестування.
Результати тестування відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

2.Перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, на яке відводиться 20 хвилин для надання відповіді. Максимальна кількість балів 10.
Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.
Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:
6 і більше балів - кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
від 3 до 5 балів - кандидатам, які виявили знання в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;
менше 3 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам до посади керівника закладу загальної середньої освіти.
Оцінювання розв’язання ситуаційного завдання здійснюється членами конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата на засіданні конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом проставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань.
Остаточною  оцінкою у балах за результатами оцінки  розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів,  виставлених  членами конкурсної комісії.
Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 3 і менше, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.
Результати розв’язання ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

3. Публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації  (до 20 хвилин). Максимальна кількість балів 10.
Перспективний план розвитку закладу освіти, наданий претендентами, оцінюються Конкурсної комісією за наступними критеріями:                
- актуальність (націленість на вирішення ключових проблем розвитку освітньої установи);   
- прогностичність (орієнтація на задоволення «завтрашнього» соціального замовлення на освіту та управління освітньою установою, і облік змін соціальної ситуації);
- ефективність (націленість на максимально можливі результати при раціональному використанні наявних ресурсів); 
- реалістичність (відповідність необхідних і наявних матеріально-технічних і часових ресурсів);
- повнота і цілісність плану (наявність системного образу освітнього закладу, освітнього процесу, відображення в комплексі всіх напрямків розвитку);
- рівень опрацювання (детальне опрацювання всіх кроків діяльності за планом);
- соціальна відкритість (наявність механізмів інформування учасників роботи і соціальних партнерів);
- культура оформлення плану розвитку (єдність змісту і зовнішньої форми плану, використання сучасних технічних засобів).
Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів виставляються такі бали:
6 і більше балів - кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
від 3 до 5 балів - кандидатам, які виявили знання в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;
менше 3 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам до посади керівника закладу загальної середньої освіти.
Оцінювання професійної компетентності кандидатів на даному етапі конкурсу здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата  на засіданні конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання за формою згідно з додатком 6.
Остаточною оцінкою у балах за результатами оцінки презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.
Результати проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

4. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, отриманих кандидатом на кожному з етапів конкурсу.
Переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
У разі коли два і більше кандидатів мають однакову загальну кількість балів, переможець конкурсу та/або другий за результатами конкурсу кандидат визначається шляхом відкритого голосування на засіданні конкурсної комісії.

5. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на цю ж посаду протягом одного року з дня проведення відповідного конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади.

Ми подорожуємо


Учні Новокропивницького НВК дуже люблять подорожувати. Тож наш маршрут прокладаємо Самбірщиною.
Діти 6, 7 та 9 класів відвідали 12-ту окрему бригаду армійської авіації, що базується в м.Новий Калинів. Учні мали нагоду ознайомитися із сучасною авіаційною військовою технікою, історією частини, життям та  побутом військовослужбовців. Екскурсія на учнів справила незабутнє враження, для себе вони зробили важливий висновок: служити в лавах армії й захищати Батьківщину – це почесний обов’язок кожного громадянина.
Діти також відвідали страусину ферму при виїзді з Самбора, якою володіє фірма "Білаки". На території,  крім страусиної ферми, розташований невеличкий зоопарк з левами, ведмедем, вівцями, оленями, птахами та іншою живністю. Багато спогадів залишиться у дітей після такої цікавої поїздки.пʼятницю, 20 вересня 2019 р.

Тиждень протидії булінгу в Долішньолужецькій школі


В Україні  стартував  тиждень  протидії булінгу, запроваджений Міністерством юстиції України вже вдруге. Долішньолужецька  школа також долучилася до цієї події.
Учителі школи на онлайн -платформі Prometheus  пройшли курс "Протидія та попередження булінгу в закладах  освіти», за що отримали відповідні сертифікати.
У школі  було  проведено  ряд  заходів для інформування школярів, їхніх батьків та вчителів про булінг, його наслідки та запровадження відповідальності за вчинення протиправних дій. Учні молодшої школи  мали змогу переглянути  мультфільми «Жив собі чорний кіт», «Гидке каченя», Курка.яка несла всяку всячину» про події з життя тих, хто відрізняється від більшості, про їхній емоційний стан та способи вирішення конфліктних ситуацій. Серед учнів 7- 9 класів було проведено анкетування для виявлення проявів булінгу, своєчасного реагування та їх припинення.

Незважаючи на те, що мобінг  та булінг є найпоширенішими проблемами у дитячих колективах, у нашій шкільній родині це явище не спостерігається. Діти та вчителі толерантно ставляться один до одного та завжди знаходять спільну мову.

четвер, 19 вересня 2019 р.

Комісія поставила на облік шкільний історико-етнографічний музей Довжанського НВК І-ІІІ ст. (керівник музею Володимир Петриків) та історико-краєзнавчий музей «Благословенні сліди мого краю» Доброгостівської СЗШ І-ІІІ ст. ім. І.Боберського


Одним із дієвих засобів навчання та залучення молоді до участі в житті суспільства є діяльність музеїв при закладах освіти. На виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання та з метою виховання учнівської молоді засобами музейної педагогіки 18 вересня комісія у складі провідного спеціаліста відділу освіти Тараса Шуста, заступника директора з виховної роботи та національно-патріотичного виховання КЗ ЛОР «ЛОЦКЕТУМ» М.Набитовича, заввідділу КЗ ЛОР «Львів. Історичний музей» Л. Перейми, старшого наукового співробітника КЗ ЛОР «Державний меморіальний музей ім. М. Грушевського» О. Тарнавської здійснила обстеження шкільних музеїв Довжанського НВК І-ІІІ ст. та Доброгостівської СЗШ І-ІІІ ст.. ім.. І.Боберського.
За результатами документації та обстеження зібраної колекції комісія вирішила поставити на облік шкільний історико-етнографічний музей Довжанського НВК І-ІІІ ст. (керівник музею Володимир Петриків) та історико-краєзнавчий музей «Благословенні сліди мого краю» Доброгостівської СЗШ І-ІІІ ст. ім. І.Боберського (керівник музею Ганна Гундер).

Учні й вчителі були приємно схвильовані, тому що у створення музею вклали не тільки багато сили, а й частину себе, частиночку своєї душі.