четвер, 18 червня 2015 р.

Про організацію виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини у 2015-2016 навчальному році

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Н А К А З

15. 06.  2015 р.
Львів
               № 08-01/221

Про організацію виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини у 2015-2016 навчальному році 
З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр., Програми розвитку освіти Львівщини на 2013-2016 рр., рішення колегії головного управління освіти і науки «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів області до організації виховної роботи за виховними програмами», затвердженого наказом ГУОН № 880 від 17.11.2010 р.

НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Заходи для організації виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини у 2015-2016 навчальному році (додається).
2. КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»:
2.1. Забезпечити організаційний і науково-методичний супровід заходів для організації виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини у 2015-2016 навчальному році.
2.2. Провести видатки на розроблення інструментарію дослідження культуротворчої діяльності та соціальної активності учнів загальноосвітніх начальних закладів області, електронних програм анкетування й обробки отриманих даних за рахунок зекономлених коштів, передбачених на проведення Всеукраїнської олімпіади з хімії (березень, 2015 р.) відповідно до заходів у 2015 році за КТКВ 070401 «Позашкільні навчальні заклади, заходи із позашкільної роботи з дітьми», згідно з кошторисом (додається) 
2.3. Подати аналітичний звіт про виконання заходів для організації виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини до 30 червня 2016 року.
3. Керівникам органів управління освітою:
3.1. Забезпечити реалізацію заходів для організації виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини у 2015-2016 навчальному році .
3.2. Подати у Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти звіт про виконання вищезазначених заходів до 30 травня 2016 року. 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор О.І. НебожукДодаток
до наказу департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 15.06. 2015 р.  № 08-01/221

Заходи
для організації виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини
у 2015-2016 навчальному році 

№ з/п
Назва заходу

Термін

Виконавець

1.
Забезпечити обговорення та коригування виховних програм загальноосвітніх навчальних закладів на 2013 – 2016 роки, доповнити  їх заходами на 2015 – 2016 навчальний рік
червень-липень 2015 р.
Загальноосвітні навчальні заклади
2.
Розмістити схвалені радами ЗНЗ та затверджені наказами директорів шкіл виховні програми на Освітньому порталі Львівщини
вересень 2015 р.
Загальноосвітні навчальні заклади
3.
Провести нараду-інструктаж для заступників директорів ЗНЗ, які відповідають за організацію виховання, практичних психологів та учителів інформатики навчальних закладів району/міста, що підлягають оцінюванню якості виховного простору.
жовтень 2015р.
Районні (міські) методичні кабінети (інформаційно-методичні центри)
4.
Надати у Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти графік проведення у районі/місті зовнішнього моніторингового дослідження якості виховного простору з використанням електронних анкет.
до 1 листопада 2015р.
Районні (міські) методичні кабінети (інформаційно-методичні центри)
5.
Провести за самостійно складеним графіком у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. зовнішнє моніторингове дослідження якості виховного простору з використанням електронних анкет, розроблених ЛОІППО та ЛРЦОЯО.
листопад – грудень 2015 р.

Районні (міські) методичні кабінети (інформаційно-методичні центри)
6.
Оприлюднити на Освітньому порталі Львівщини звіт про стан виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів району (міста).
до 31 грудня 2015 р.
Районні (міські) методичні кабінети (інформаційно-методичні центри)
7.
Організувати у загальноосвітніх навчальних закладах  пробне дослідження якості шкільної виховної програми, як практичну частину  тренінгу «Самооцінювання якості виховної програми загальноосвітнього навчального закладу» (предмет дослідження школа обирає самостійно).
лютий – березень 2016 р.
Загальноосвітні навчальні заклади (заступники директорів ЗНЗ І-ІІІ ст., які відповідають за організацію у школі виховної роботи - слухачі тренінгу «Самооцінювання якості виховної роботи ЗНЗ»)
8.
Забезпечити проведення в опорних загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. області з напряму «Виховання» самостійного моніторингового дослідження якості виховних програм, зокрема, самооцінку реалізації в ЗНЗ завдань громадянсько-патріотичного виховання (предмет дослідження школа обирає самостійно).
лютий –березень 2016р.
Опорні загальноосвітні навчальні заклади з напряму «Виховання»
9.
Забезпечити оцінку і коригування проектів та інструментарію моніторингового дослідження якості виховної програми (анкет, інструкцій, питальників тощо).

січень - лютий 2016 р.
Методисти районних/міських методичних кабінетів (інформаційно-методичних центрів), які відповідають за науково-методичний супровід виховання
10.
Надати Львівському обласному інститутові післядипломної педагогічної освіти звіт про проведене у загальноосвітніх навчальних закладах самооцінювання якості виховних програм та аргументований висновок про якість використаного інструментарію.
до 15 квітня 2016 р.
Методисти районних/міських методичних кабінетів (інформаційно-методичних центрів), які відповідають за науково-методичний супровід виховання
11.
Підготувати та скерувати на розгляд в департамент освіти і науки обласної держадміністрації проект методичного листа «Про організацію виховання в системі освіти Львівщини у 2015 – 2016 навчальному році»
до 15 липня 2015р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
12.
Провести семінар-тренінг методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), які забезпечують супровід виховання, на тему «Дослідження якості виховного простору з використанням електронних анкет».
вересень 2015 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
13.
Розробити інструментарій дослідження культуротворчої діяльності та соціальної активності учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, а також електронні програми анкетування й обробітку отриманих даних.
червень – вересень 2015 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
14.
Провести пробне моніторингове дослідження культуротворчої діяльності та соціальної активності учнів загальноосвітніх навчальних закладів області з використанням електронних анкет.
листопад -грудень 2015 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Загальноосвітні навчальні заклади області (згідно із вибіркою)
15.
Провести узагальнення і аналіз результатів пробного моніторингового дослідження культуротворчої діяльності та соціальної активності учнів загальноосвітніх навчальних закладів області з використанням електронних анкет. Надати департаментові освіти та науки довідку за підсумками цього  дослідження.
до 1 лютого 2016 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

16.
Організувати контроль за дотриманням у районах/містах області процедури дослідження якості виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст..

листопад -грудень 2015 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Місцеві органи управління освітою
17.
За результатами проведеного у районах і містах області дослідження якості виховного простору підготувати і оприлюднити на Освітньому порталі Львівщини звіт про стан виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів області.
до 31 січня 2016 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

18.
Забезпечити підготовку заступників директорів опорних загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. з напрямку «Виховання» та методистів районних (міських) методичних кабінетів, які забезпечують супровід виховної роботи, як тренерів для проведення семінару-тренінгу «Самооцінювання якості виховної програми загальноосвітнього навчального закладу».
грудень 2015 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

19.
 Провести для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. району/міста, які відповідають за організацію у школі виховної роботи, семінар-тренінг «Самооцінювання якості виховної програми загальноосвітнього навчального закладу».
січень 2016 р.
КЗЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», районні (міські) методичні кабінети (інформаційно-методичні центри)
20.
Організувати зовнішнє оцінювання  якості проведення семінару-тренінгу «Самооцінювання якості виховної програми загальноосвітнього навчального закладу».
січень 2016 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

21.
Забезпечити методичний супровід проведення в опорних загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. області з напряму «Виховання» самостійного моніторингового дослідження якості виховних програм, зокрема, самооцінку реалізації в ЗНЗ завдань громадянсько-патріотичного виховання (предмет дослідження школа обирає самостійно).
лютий-березень 2016 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

22.
Провести узагальнення і аналіз результатів комплексного моніторингового дослідження якості виховання у загальноосвітніх навчальних закладах області. Надати департаменту освіти і науки довідку за підсумками цього  дослідження.
до 30 квітня 2016 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

23.
Провести семінар завідувачів районних (міських) методичних кабінетів (інформаційно-методичних центрів) за підсумками комплексного дослідження якості виховання в опорних загальноосвітніх навчальних закладах з напряму «Виховання».
травень 2016 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

24.
За результатами апробації інструментарію моніторингових досліджень якості виховання внести у розроблені анкети та питальники необхідні доповнення і зміни.
до 1 вересня 2016 р.
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Начальник управління загальної середньої,
дошкільної, позашкільної освіти
та соціального захисту                                                                      С.І.Книшик

Немає коментарів:

Дописати коментар