понеділок, 14 серпня 2017 р.

Про підготовку до початку 2017/2018 навчального року


УКРАЇНА
ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

      03 .08.2017
Дрогобич
№268         
 Про підготовку до початку 2017/2018 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Дрогобицького району

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 12.06.2015 № 344/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про затвердження Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа», відповідно до плану роботи відділу освіти райдержадміністрації та з метою створення належних умов для організованого початку 2017/2018 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах Дрогобицького району та забезпечення рівного доступу дітей і учнів до якісної освіти, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
НАКАЗУЮ:
1. Утворити робочу групу із забезпечення підготовки навчальних закладів Дрогобицького району до організованого початку 2017/2018 навчального року, розроблення рекомендацій, надання практичної допомоги в розв’язанні виявлених проблем у такому складі:
Куцик Я.М., головний спеціаліст відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації;
Коник-Осадча Л.Я., головний спеціаліст відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації;
Хомишак О.В., головний спеціаліст відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації;
Шуст Т.Я., провідний спеціаліст відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації;
Штокайло В.Я., завідувач методичного кабінету  відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації;
Данилів О.З., в.о.начальника групи централізованого обслуговування навчальних закладів відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації;
Вовканич О.І., головний  бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації.
2. Головному спеціалісту відділу освіти  (Куцику Я.М.), в.о.начальника групи централізованого обслуговування навчальних закладів (Данилів О.), завідувачу методичного кабінету (Штокайлу В.Я.):
2.1. Вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів до початку 2017/2018 навчального року.
До 20.08.2017
2.2. Надати оперативну інформацію Департаменту науки і освіти Львівської обласної державної адміністрації про організований початок 2017/2018 навчального року.
01.09.2017 до 10.00
3. Головному спеціалісту відділу освіти  (Куцику Я.М.), завідувачу методичного кабінету (Штокайлу В.В.):
3.1. Провести серпневу розширену нараду керівників навчальних закладів та  працівників освіти Дрогобицького району 30 серпня 2017 року   з порядком денним «Про підсумки розвитку освітньої галузі Дрогобицького району у 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік у системі реалізації концептуальних засад Нової української школи», у ході якої обговорити стан готовності навчальних закладів до нового навчального року.
30.08.2017
4. Головному спеціалісту відділу освіти (Куцику Я.М., Коник-Осадчій Л.Я.):
4.1. Здійснити контроль за діяльністю керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо аналізу працевлаштування та подальшого навчання учнів 9-х, випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
                                                                                                         До 01.09.2017
4.2. Здійснювати контроль за неухильним виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та охопити всіх дітей шкільного віку обов’язковою базовою та повною загальною середньою освітою за різними формами навчання.
                                                                   Протягом 2017/2018 навчального року
4.3. Здійснювати контроль за підвозом до місць навчання і у зворотному напрямку учнів, вихованців та педагогічних працівників навчальних закладів у сільській місцевості, які цього потребують шкільними автобусами.
Протягом 2017/2018 навчального року
4.4. Переглянути та затвердити, у разі потреби, маршрути руху шкільних автобусів.
До 23.08.2017
5. Методисту методичного кабінету Новаковському В.Б. тримати на контролі комплектування дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою.
До 23.08.2017
6. Методичному кабінету відділу освіти (Штокайлу В.Я.):
6.1. Ознайомити педагогічні колективи навчальних закладів з аналітичними матеріалами про результати викладання навчальних дисциплін протягом 2016/2017 навчального року.
До 31.08.2017
6.2. Довести до відома педагогічних колективів навчальних закладів інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу в 2017/2018 навчальному році.
До 31.08.2017
6.3. Здійснювати оперативний розподіл підручників, посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, виходячи з наявних учнівських контингентів.
Серпень-вересень 2017
6.4. Забезпечити своєчасний і в повному обсязі облік дітей дошкільного віку із проведенням аналізу стану охоплення різними формами дошкільної освіти дітей.
До 31.09.2017
7. В.о. начальника групи централізованого обслуговування навчальних закладів Данилів О. завершити підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період, ужити заходів до виконання програм з енергозбереження.
До 01.10.2017
8. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:
8.1. Ужити заходів щодо підвищення рівня готовності загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів до початку 2017/2018 навчального року, належного стану безпеки життєдіяльності учнів та дітей дошкільного віку.
До 18.08.2017
8.2. Завершити підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період, ужити заходів до виконання програм з енергозбереження.
До 01.10.2017
8.3. Завершити організований набір учнів до 1-х, 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечити максимальну наповнюваність (раціональне формування мережі) інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної середньої освіти відповідно до нормативних вимог.
До 05.09.2017
8.4. Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань та першого уроку «Європа – наш цивілізований вибір»  за участю представників районних державних адміністрацій, керівників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості.
01.09.2017
8.5. Здійснити аналіз працевлаштування та подальшого навчання учнів 9-х та випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, зібрати підтверджувальні документи.
До 01.09.2017
8.6. Забезпечити      комплектування      мережі    гуртків   (груп)    позашкільних навчальних закладів.
До 15.09.2017
8.7. Спільно з відповідними органами охорони здоров’я забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів дітей, учнів та вчителів.
До 01.09.2017
8.8. Ужити заходів для оперативного отримання у відділі освіти та доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури до загальноосвітніх навчальних закладів.
Серпень-вересень 2017 року
8.9. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», ужити заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання.
Протягом 2017/2018 навчального року
8.10. Установити щоденний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків. Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням дітьми дошкільних навчальних закладів.
Протягом 2017/2018 навчального року
8.11. Забезпечити своєчасний і в повному обсязі облік дітей дошкільного віку із проведенням аналізу стану охоплення різними формами дошкільної освіти дітей.
До 22.09.2017
8.12. Забезпечити надання обов’язкової дошкільної освіти дітям п’ятирічного віку шляхом організації різних форм.
До 22.09.2016
8.13. Здійснювати контроль за підвезенням до місць навчання і у зворотному напрямку учнів (вихованців) та педагогічних працівників навчальних закладів у сільській місцевості, які цього потребують (у випадку змін в організації підвозу письмово інформувати відділ освіти).
Протягом 2017/2018 навчального року
8.14. Провести педагогічні ради у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
31.08.2017
8.15. Забезпечити оперативне звітування до відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації (Куцик Я.М.) про початок 2017/2018 навчального року.
01.09.2017 до 9:00
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о.начальника відділу освіти                                                 О.В.Хомишак
Вик. Штокайло В.Я.

Немає коментарів:

Дописати коментар