понеділок, 16 квітня 2018 р.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ

При складанні проекту робочого навчального плану (розкладки) зверніть увагу на наказ МОН України від 24.11.2017 року №1541 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 995» (знайти на сайті МОН України, навчальні плани, таблиці).

З наказу:
«Типовий навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.
Закладам загальної середньої освіти для складання власного навчального плану пропонується два варіанти організації освітнього процесу.
Перший варіант {таблиця 1) містить перелік базових предметів з експериментальними інтегрованими курсами («Історія: Україна і світ», «Природничі науки»).
Другий варіант (таблиця 2) містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично- природничого циклів. …»
                                      

                                                                   Штокайло В.Я.

Немає коментарів:

Дописати коментар