неділю, 25 жовтня 2015 р.

До уваги вчителів історії!

Звертаємо Вашу увагу, що при проведенні ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (2015-2016 н.р.):
- завдання для учасників олімпіади 8-11 класів – теоретичний тур (описові завдання)
складені на підставі програм 2010 року і охоплюють матеріал попереднього класу.
Учасникам олімпіади пропонується виконати наступні завдання:
перше завдання з історії України – текст документа із завданнями репродуктивного та творчого-описового характеру;
друге завдання з всесвітньої історії – творчого-описового характеру. 
Описові завдання спрямовані на вияв знань учасниками олімпіади історичних процесів, подій, явищ та вмінь учнів оцінювати історичну дійсність.
Завдання практичного туру складені на підставі програм 2010 року і охоплюють матеріал за весь період вивчення історії України та всесвітньої історії. Завдання практичного туру спрямовані на перевірку знань учнями термінів і понять, хронологічних компетенцій, на встановлення історичної особи тощо.
Зміст завдань буде потребувати поширення у вигляді ксерокопій серед учасників олімпіади. 
Тривалість виконання завдань – 90 хв. 
При проведенні ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (2015-2016 н.р.) завдання для учасників олімпіади 8-11 класів – теоретичний тур (описові завдання) будуть охоплювати матеріал попередніх класів, а також за клас, який пишуть завдання:

Курс Клас Назва теми
Історія України 8 клас тема 1.Українські землі в XVI ст.
тема 2. Українські землі у першій половині XVIII ст.
тема 3. Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. 
9 клас тема 1.Формування модерної української нації.
тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у першій третині XIXст.
тема 3.Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIXст.
тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці у першій половині ХVІІІ — ХІХ ст.
10 клас тема 1. Україна на початку ХХ століття.
тема 2.Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції.
тема 3. Український державотворчий процес (до теми «Мирний договір у Брест-Литовську»). 
11 клас тема 1. Україна в роки Другої світової війни
(1939-1945 рр.).
тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 – початок 50-х рр.).
тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.).
Всесвітня історія 8 клас тема 1. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій.
тема 2. Людина ранньої нової доби.
тема 3. Європейське відродження.
тема 4. Реформація і контрреформація.
тема 5. Західноєвропейські держави в XVI – першій половині XVII ст.
тема 6. Європейська культура кінця XVI — першої половини XVII ст.
9 клас тема 1. Велика Французька революція кінця XVIIIст. Європа в період наполеонівських війн.
тема 2. Європа й Америка в першій половині ХІХ ст.
тема 3. Європа й Америка у добу об’єднання і модернізації суспільства.
тема 4. Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу (до теми «Німеччина в 1871—1900 рр.»).
10 клас тема 1. Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки.
тема 2. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів.
тема 3. Провідні держави світу в 20-30-х рр. ХХ ст.
11 клас тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни.

тема 2. США та Канада у 1945 – на початку ХХІ ст.

тема 3. Країни Західної Європи (1945 – поч. ХХІ ст.).

тема 4. СРСР. Нові незалежні держави.
Завдання практичного туру – охоплюють матеріал за весь період вивчення історії України та всесвітньої історії.
Заступник директора М. Кацюба

Немає коментарів:

Дописати коментар